top of page
Search
  • Ayushman Bhava Ayurveda

Ayurvedic Treatment for Hair fall


Ayurvedic Treatment for Hair fall in Nashik


केस गळताहेत... वेळीच सावध व्हा.

(Ayurvedic Treatment for Hair fall in Nashik)


                 २१ वर्षांची केतकी जेव्हा क्लिनिकमधे आली तेव्हा ती रडुन रडुन आपल्या केसांच्या समस्या सांगु लागली, तीचा आत्मविश्वास सुद्धा यामुळे डळमळीत झाला होता. अयोग्य आहार, केसांची निगा न घेणे, जंक फुड/फास्ट फुड चा अतिरेक, तणाव, अपुरी झोप या सर्व कारणांनी तीचे केस अति प्रमाणात गळत होते व उरलेले केस देखिल रुक्ष, निस्तेज दिसत होते. संपुर्ण हिस्टरी व केस समजुन घेतल्या नंतर मी तीला आश्वस्त केलं. शिरोधारा सारखे काहि पंचकर्म व आयुर्वेदिक औषधींचा वापर करुन ३ महिन्यात तीचे केस गळणे थांबलेच, केस बळकट व चमकदार दिसु लागले. हसत हसत थँक्यु म्हणत ती क्लिनिक मधुन गेली व पुढच्या आठवड्यात तीच्या मैत्रीनीला ट्रीटमेंट साठी घेउन आली.


ayurvedic treatment for hair fall in nashik

             खरंच केस हे स्त्रीयांसाठी राणीच्या मुकुटाप्रमाणे असतात व ते स्त्रीयांच्या स्त्रीत्वाचे, सौन्दर्याचे व आत्मसन्मानाचे प्रतिक आहे असे मानले जाते. केस हे स्त्री व पुरुष दोन्हींमध्ये सौंदर्य व व्यक्तिमत्व वृद्धींगत करतात. म्हणुनच जेव्हा केसांचे आरोग्य बिघडुन ते गळु लागतात किंवा टक्कल पडते तेव्हा ते सौंदर्य, आत्मसन्मान व आत्मविश्वास यांना हानिकारक असतात. अकाली केस गळणे हे हल्ली सर्वच व्यक्तिंमध्ये कमी अधिक प्रमाणात दिसुन येते. पुर्वी वयाच्या पन्नाशीनंतर अढळणार्‍या केसांच्या समस्या आजकाल ऎन २०- २१ वर्षाच्या तरुण / तरुणींमधे अढळुन येतात. 

केसांच्या समस्यांचे व ते निरोगी ठेवन्याचे उपाय यांचे आयुर्वेदात सविस्तर वर्णन अढळते. आयुर्वेदात केस गळन्यास - खालित्य असे म्हटले जाते व याचे वर्णन शिरोरोगांमधे केले आहे. विकृत पित्त हे वातासोबत प्रकुपित होऊन केसांच्या मुळांना कमजोर करते व असे कमजोर केस गळु लागतात.


अकाली केस गळण्याची कारणे- (Causes of hair fall)

-अयोग्य आहार- आहारात पुरेशा पोषक तत्वांच्या अभावामुळे केसांच्या अरोग्यास आवश्यक जीवनसत्वे व प्रथिने मिळत नाहीत व परीणामी केस अशक्त होतात, रुक्ष होतात व गळु लागतात.


-चिंता/ तणाव- जास्त प्रमाणात मानसिक तणाव व चिंता हे दोघेही दैनंदीन जीवन, आहार, झोप, पचन तसेच हर्मोन्स व वात-पित्त-कफ यांचे संतुलन बिघडवन्यास कारणीभुत आहेत व यामुळे केस गळन्य़ाचे प्रमानही वाढते.

-प्रकृती- पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तींमधे केसांच्या पोषनास अडथळा लवकर येतो व केस लवकर गळतात व पांढरे होतात.

-आनुवंशिक- बर्‍याच पुरुषांमधे तसेच काही स्त्रीयांमध्ये देखिल केस गळणे, टक्कल पडणे हे अनुवंशिक असते. वडील- आजोबा यांना जर असेच टक्कल असेल तर अनुवंशिकतेमुळे ते मुलांमध्ये देखिल दिसुन येते.

-थायरॉइड विकार- थायरॉइड ग्रंथीच्या स्त्रावांचे प्रमाण कमी/ जास्त असेल तर शरिरात चय-अपचय योग्य होत नाही व अपुर्‍या पोषणामुळे केस रुक्ष, निस्तेज होऊन गळु लागतात.


-हेयर-डायचा अतिवापर- कृत्रिम व केमिकलयुक्त केश कलपांमुळे तसेच केमिकलयुक्त शाम्पु च्या अतिवापरामुळे देखिल केस गळण्याच्या प्रमाण वाढते.

-केसांवर अधिक प्रमाणात Ironing करणे यामुळे देखिल केसांच्या रचनेस धोका पोहोचुन ते कमजोर होऊन गळु लागतात. तसेच ऍनेमीया (हिमोग्लोबीन कमी असणे) , कॅल्सियमची कमी व केमोथेरपी मुळे देखिल केस गळतात.


केसांचे आरोग्य जपण्यासाठी</